معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
سومین نشست از سلسله وبینارهای تخصصی «حقوق و رسانه» : نظام حقوقی حاکم بر رسانه‌ها در عصر کرونا


سومین نشست از سلسله وبینارهای تخصصی «حقوق و رسانه» نظام حقوقی حاکم بر رسانه‌ها در عصر کرونابرای دریافت گزارش مکتوب وبینار کلیک کنید