معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
حذف بدون برنامه ارز ترجیحی فشار بر اقشار آسیب پذیر وارد می کند
سیدکاظم دلخوش عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به درخواست دولت برای حذف ارز ترجیحی دربودجه 1401 تاکید کرد که قوه مجریه باید برای حذف ارز 4200 تومانی برنامه داشته باشد در غیر اینصورت نمی تواند یکباره صورت مساله را پاک کند.

حذف بدون برنامه ارز ترجیحی فشار بر اقشار آسیب پذیر وارد می کند-معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی و نماینده مردم صومعه سرا درگفتگو با خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما گفت: اینکه دولت بگوید رانت در ارز4200 تومانی ایجاد می شود کافی نیست چون با زندگی مردم بازی می شود و کالاهای اساسی آنان پنج تا شش برابر عرضه شده و با بالا رفتن هزینه ها، مشکل مردم حل نمی شود.

وی افزود: دولت باید روی یارانه بگیران برنامه ریزی داشته باشد و نحوه پرداخت ها ومیزان کمک نقدی مشخص شود و اگرمی خواهد تغییر ایجاد کند نباید بیش از این بر مردم فشار بیارود.

دلخوش با بیان اینکه درمورد حذف ارز 4200 تومانی زمان کافی برای بررسی باید در نظر گرفته شود تصریح کرد:ما مخالف حذف ارز 4200 تومانی با شیوه ای که در بودجه ارائه شده هستیم چون با این مدل اجرا، مردم دچار مشکل می شوند و حدود 25 قلم کالا با حذف ارز 4200 تومانی روبه رو می شوند و روی حدود 700 قلم کالا اثر نا مطلوب می گذارد و این باعث می شود که اقشار آسیب پذیر زیر فشار له شوند.

نماینده مردم صومعه سرا تاکید کرد:دولت می خواهد ارز 4200 تومانی را حذف کند، آن هم برای کالاهایی که مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است،حتی اگرحذف ارز در مورد گندم و دارو اعمال نشود باز در بخش نهاد های دامی ،سویا و ذرت مشکل پیدا می کنیم.

وی با بیان اینکه بیشتر نمایندگان مخالف حذف ارز ترجیحی هستند گفت:اعداد و ارقامی که دولت در بودجه سال آینده آورده مورد قبول مجلس نیست لذا بهتر است دولت برای تامین نیاز بودجه ای، منابع دیگری را تعریف کند.

دلخوش افزود:بنا نیست  با حذف ارز منبع درآمدی برای دولت ایجاد شود اما درجای دیگر آسیب به جامعه وارد شود لذا فکر می کنم نمایندگان مجلس و حتی اعضای تلفیق نیز با حذف ارز ترجیحی مخالف هستند.