۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
ارکان دادرسی فوری
ارکان دادرسی فوری

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است، نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است


اهم تخلفات و جرایم کارشناسان رسمی دادگستری

در این نوشتار مهمترین تخلفات و جرایم کارشناسان رسمی دادگستری ذکر شده است

معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
خلع ید چیست

معنای خلع ید و تفاوت های آن با تخلیه ید

معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
پاسخ به چند سوال حقوقی

اشخاص حقوقی، قرار عدم دسترسی، تعیین قیم و...

معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
برخی دانستنیهای حقوقی

نفقه، نیم عشر دولتی، شرایط سفته، قرارداد کار و....

معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
برخی موارد حقوقی پیرامون املاک و ساخت و ساز آپارتمان

عرصه و اعیان، تغییر کاربری، بنچاق و.....

معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
برخی دانستنیهای حقوقی

استرداد دعوی، آثار اقاله ، احضار شاهد و ...

معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
برخی دانستنیهای حقوقی

ارسال اظهارنامه، تکرارجرم، وکالت در دیوان عالی و.....

معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
برخی از قوانین مالک و مستاجر

مقایسه‌ای بین قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۵۶ و ۷۶

معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
برخی دانستنیهای حقوقی

منافع مال پیدا شده، اعراض از ملک، اختلافات سجلی و...

معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
آیین کیفری

موانع مسئولیت کیفری، کفالت در امور کیفری و نکاتی از آیین دادرسی کیفری

معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
حق حضانت و ملاقات طفل

برخی از مواردی که در حضانت فرزند لازم است بدانیم

معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
شرایط حکم غیابی

شرایط صدور حکم غیابی و فایده تفکیک حکم حضوری و غیابی

معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
رفع سوء اثر از چک

بخشنامه رفع سوء اثر چـک های مشـمول مرور زمـان ابلاغ شد

معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
نکاتی از جزای اختصاصی

ماههای حرام، اذن رهبری، نظم و امنیت عمومی و...


دانستنیهای حقوقی

دفع تجاوز، جرایم تعزیری، ارش، قصاص و...

1234