۱۴۰۱ پنج شنبه ۵ خرداد

فراخوان حمایت از رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد با موضوع حقوق و رسانهمعاونت حقوقی و امور مجلس رسانه ملی در راستای دستیابی به راهکارهای علمی در ارتقای بهره-وری تولیدات رسانه ای و توسعه و تعمیق رهیافت های حقوقی در مواجه با موضوعات مرتبط با سازمان از رساله های دکتری  و پایان نامه های کارشناسی ارشد  مرتبط با موضوعات حقوق و رسانه حمایت های علمی و  مالی  به عمل می آورد.
بدون شک ادبیات علمی در هر رشته و گرایشی مرهون تلاش های صاحب نظران و پژوهشگران آن حوزه است و این ادبیات علمی از طریق نگارش رساله ها و پایان نامه ها شکل می گیرد، نمو می کند، تعمیق می یابد و بالنده می شود. حقوق رسانه نیز از این امر مستشنا نیست؛ مخصوصا که در ساحت دانش حقوق در کشورمان این شاخه از حقوق هنوز به دوران توسعه خود نرسیده است و صدها مساله در این حوزه هنوز بدون پاسخی حقوقی باقی مانده است.
بدین منظور این معاونت اقدام به تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای حمایت از پایان نامه ها و رساله های حقوق و رسانه» نموده که طی جلسات مختلف  و با استفاده از نظریات علمی اساتید رشته های حقوق و ارتباطات و تجربیات عملی کارشناسان رسانه ملی، عناوینی تهیه شده است  که می تواند برای دانشجویان ارشد و دکتری در حوزه حقوق و رسانه به عنوان موضوعات رساله و پایان نامه مورد توجه قرار گیرد.
علاقمندان می توانند موضوعات،  دستورالعمل های مربوطه و  فرم های مورد نیاز را از قسمت زیر دانلود نمایند.


دانلود دستورالعمل حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

دانلود مجموعه موضوعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

دانلود فرم شماره 1 ( فرم درخواست همکاری پژوهشی )

دانلود فرم شماره 2 ( فرم پیشنهاد موضوعات خارج از فهرست پژوهشی )