۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير

بی توجهی به شبکه های برون مرزی ادامه یابد، از بعد نظارتی وارد عمل می شویم

نماینده مردم اصفهان مسئولیت مستقیم قطع شبکه الکوثر از ماهواره یوتل ست و شبکه سحر اردو از ماهواره پاک ست را متوجه دولت دانست.


عودت فوری لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس

برخی از نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ایران با ارسال نامه ای به شورای نگهبان، خواستار عودت فوری لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس شدند.