۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 12 آذر 1358 با اصلاحات 6 مرداد 1368

قانون مدنی معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
قانون مدنی

مصوب 18 اردیبهشت 1307 با اصلاحات بعدی

قانون تجارت معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
قانون تجارت

مصوب 13 اردیبهشت 1311 با اصلاحات بعدی

قانون آیین دادرسی کیفری معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
قانون آیین دادرسی کیفری

مصوب 4 اسفند 1392

قانون مدیریت خدمات کشوری معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
قانون مدیریت خدمات کشوری

مصوب 8 مهرماه 1386