۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۵ تير
بخشنامه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
بخشنامه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی»

متن کامل بخشنامه ریاست قوه قضائیه در خصوص لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی مورخ 1399/3/13

بخشنامه در خصوص «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور» معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
بخشنامه در خصوص «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور»

متن کامل بخشنامه ریاست قوه قضائیه در خصوص عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور مورخ 1399/2/29

بخشنامه در خصوص «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضائی» معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
بخشنامه در خصوص «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضائی»

متن کامل بخشنامه ریاست قوه قضائیه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضائی مورخ 1399/1/11

آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
آیین نامه «تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»

متن کامل آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه مصوب 1398/12/28