۱۴۰۱ پنج شنبه ۵ خرداد
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۲/۲۱

دولت بررسی کند آزادسازی قیمتها چه تاثیری بر خط فقر دارد

عسکری نماینده کرج 21 اردیبهشت1401
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?088074d861460

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده