۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۳/۲۹

دولت قبل برای ورود واکسن به کشور تعلل کرد

پژمانفر نماینده مشهد 29خرداد 1401
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?52e9de3861499

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده