۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۳/۲۹

اداره کشور توسط مسئولان نیاز به اصلاح ساختاری دارد

ذاکر نماینده ارومیه 29خرداد 1401
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?ae50bcfe61500

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده