۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۵ تير
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۴/۱

مجلس به جای پرداختن به وظیفه قانونگذاری به کارهای اجرایی و محلی روی می اورد

صباغیان بافقی نماینده مهریز 1 تیر1401
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?f4c899a961506

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده