۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۵/۱۲

تورم و گرانی های افسارگسیخته با شعارهای دولت مردمی فاصله زیادی دارد

موحد نماینده کهگیلویه و بهمئی 12 مرداد 1401
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?de17d0e171568

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده