۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۵/۱۲

گرانی و تورم کمر بیش از 90 درصد مردم را شکسته است

باقری نماینده بناب 12 مرداد 1401
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?f31f94c571571

واژگان کلیدی

آخرین ویدیوهای منتشر شده