۱۴۰۱ پنج شنبه ۵ خرداد
زمان انتشار : ۱۴۰۱/۲/۲۱ - 10:15

در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه؛

شرکتهایی که هیئت مدیره آن توسط دولت تعیین می شوند مشمول طرح شفافیت شدند

نمایندگان در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه با پیشنهاد محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز در ماده 1 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها موافقت کردند.


شرکتهایی که هیئت مدیره آن توسط دولت تعیین می شوند مشمول قانون شفافیت شدند-معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛  در جلسه امروز 21 اردیبهشت مجلس نمایندگان در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه با پیشنهاد محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز در ماده 1 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها موافقت کردند.

مطابق این پیشنهاد : و غیر دولتی که هریک از اعضای هیات مدیره آن شرکتها توسط دولت تعیین می گردد هم اضافه شود.

صباغیان گفت پیشنهادم این است: جایی که شرکتها دولتی نیستند ولی هیات مدیره را دولت تعیین می کند این شفافیت بر ان حاکم شود.
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?d10e28f4109959

واژگان کلیدی