۱۴۰۱ پنج شنبه ۵ خرداد
زمان انتشار : ۱۴۰۱/۲/۲۱ - 10:41

در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه؛

" صندوق عشایری بیمه سلامت" به طرح شفافیت اضافه شد

نمایندگان در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه با پیشنهاد محمدحسن آصفری نماینده اراک در ماده 1 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها موافقت کردند.


به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛  در جلسه امروز 21 اردیبهشت مجلس نمایندگان در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه با پیشنهاد محمدحسن آصفری نماینده اراک در ماده 1 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها موافقت کردند.

 مطابق این پیشنهاد: عنوان " صندوق عشایری، بیمه سلامت" نیز به طرح شفافیت اضافه شد.


لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?ca09e2e6109960

واژگان کلیدی