۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
زمان انتشار : ۱۴۰۱/۵/۱۲ - 09:10

با موافقت مجلس؛

شرایط نقل و انتقال سوابق بيمه يا کسور بازنشستگي اشخاص تعیین شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز شرایط نقل و انتقال سوابق بيمه يا کسور بازنشستگي اشخاص را تعیین کردند


سازوکارنقل و انتقال سوابق بيمه يا کسور بازنشستگي اشخاص تعیین شد-معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه 12 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص‌ با ماده 2 این طرح موافقت کردند.

طبق مصوبه مجلس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، نقل و انتقال سوابق بيمه يا کسور بازنشستگي در مورد اشخاصي که به علت انتقال، استعفاء، بازخريدخدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنين تغييرات ساختاري ناشي از ادغام، انحلال و واگذاري‌ها، رابطه استخدامي آنان با دستگاه متبوع قطع و به تبع آن از عضويت و شمول صندوق بازنشستگي مربوط خارج شده يا مي‌شوند يا به سبب تبديل وضع استخدامي مشترک صندوق جديد شده يا بشوند، امکان‌پذير مي‌باشد.

‌تبصره ۱-نقل و انتقال سوابق حق بيمه يا کسور بازنشستگي پس از برقراري حقوق بازنشستگي، ازکارافتادگي و يا مستمري بازماندگان از صندوق پرداخت کننده مستمري به ساير صندوق‌ها ممنوع است.

‌تبصره ۲-کليه اشخاصي که کسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را به هر علت، از صندوق بازنشستگي ذيربط دريافت نموده يا بنمايند، امکان انتقال کسور بازنشستگي يا حق بيمه آنان ممنوع مي‌باشد.






لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?1da7b1eb131100

واژگان کلیدی