۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
زمان انتشار : ۱۴۰۱/۵/۱۲ - 09:39

با موافقت نمایندگان؛

لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک تصویب شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه 12 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی با لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک موافقت کردند.


لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک تصویب شد-معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه 12 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی با لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک موافقت کردند.

ماده واحده :
لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک مشتمل بر  یک مقدمه و 22 ماده به شرح پیسوست تصویب و اجازه مبادله اسناد ان داهد می شود.

تبصره :
رعایت اصول 77-125-139 قانون اساسی در اجرای این قانون الزامی است.


لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?0e4f1c95131104

واژگان کلیدی