۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
زمان انتشار : ۱۴۰۱/۵/۱۳ - 11:37

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی میزبان رییس رسانه ملیعملکرد و وظایف رسانه ملی در حوزه تنظیم گری و نظارت بر پخش و انتشار محتوای فراگیر صوت و تصویر در بستر فضای مجازی بررسی شد
لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?5888dc69131112

واژگان کلیدی