۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
زمان انتشار : ۱۴۰۱/۵/۱۳ - 11:36

تاکید معاون حقوقی و امور مجلس صدا و سیما بر تعامل بیشتر کمیسیون اصل 90 مجلس با معاونان مجلس دستگاه ها و سازمان ها

سهرابی : معاونان مجلس دستگاه ها و سازمان ها می توانند مشاوران خوبی برای کمیسیون اصل 90 باشند


تاکید معاون حقوقی و امور مجلس صدا و سیما بر تعامل بیشتر کمیسیون اصل 90 مجلس با معاونان مجلس دستگاه ها و سازمان ها

سهرابی : معاونان مجلس دستگاه ها و سازمان ها می توانند مشاوران خوبی برای کمیسیون اصل 90 باشند


لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?2c3bb359131113

واژگان کلیدی