معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۴/۱
انتقاد فرهنگی از روند بررسی گزارش دوفوریتی تغییر سال مالی
نماینده مردم تبریز در مجلس با انتقاد از روند بررسی گزارش دوفوریتی تغییر سال مالی گفت: براساس تبصره ۲ ماده ۱۴۳ آیین نامه داخلی مجلس این امکان وجود ندارد بعد از اینکه گزارش کمیسیون در دستور قرار گرفت، کمیسیون آن را تغییر دهد.

انتقاد فرهنگی از روند بررسی گزارش دوفوریتی تغییر سال مالی-معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز چهارشنبه یک تیرماه مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه ای با استناد به تبصره 2 ماده 143 آیین نامه داخلی مجلس  گفت: گزارش دوفوریتی تغییر سال مالی که در تاریخ 25 خرداد 1401 تصویب شده بود، در دستور کار قرار گرفت، متن گزارش کمیسیون برنامه و بودجه آمد، همکاران محترم نیز نظر خود را به آن گزارش ارائه کردند و حتی سامانه برای کلیات باز شد و افراد برای مخالفت و موافقت ثبت نام کردند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: از روز گذشته این متن به کل تغییر کرد و این تغییر در سیستم ایجاد شد، لذا با توجه به تبصره 2 ماده 143 این امکان وجود ندارد بعد از اینکه گزارش کمیسیون در دستور قرار گرفت، کمیسیون آن را تغییر دهد، چرا که کمیسیون تماماً آن را تغییر داده و بحث دائمی را به بحث موضوع یکساله تبدیل کرده است. بنده نه مخالف این موضوع هستم و نه آن موضوعی که اول بیان شد، اما با توجه به مواردی که بیان شد تبصره مذکور در مورد گزارش کمیسیون که می خواهیم وارد آن شویم رعایت نشده است.

محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: تذکر شما درست و وارد است، اما چون آقای حاجی بابایی آمدند و در این خصوص صحبت شد و کمیسیون برنامه و بودجه اعتقاد داشت که در این بخشِ یک ساله و همیشگی اشتباهی صورت گرفته است که درخواست کردند این موضوع مجدد به کمیسیون بازگردد، ما این موضوع را در هیات رئیسه بررسی کردیم و موافقت شد که این موضوع به کمیسیون بازگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین باید گفت سیستم بارگذاری باید به گونه ای باشد که 12 ساعت فرصت برای ارائه پیشنهاد نمایندگان وجود داشته باشد که از روز گذشته تا به امروز که این بحث می خواهد مطرح شود، 12 ساعت فرصت ارائه پیشنهادات نیز لحاظ شده است.