معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۴/۱
طاهری رئیس کمیسیون صنایع در اجلاسیه سوم مجلس یازدهم شد
در جریان برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اجلاسیه سوم مصطفی طاهری رئیس و روح الله عباسپور سخنگو کمیسیون شد.

طاهری رئیس کمیسیون صنایع در اجلاسیه سوم مجلس یازدهم شد-معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ انتخابات هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم دوره یازدهم مجلس برگزار و ترکیب اعضای هیات رئیسه کمیسیون ومشخص شد.

بنابر این گزارش در جریان این انتخابات مصطفی طاهری به عنوان رئیس، علی جدی و علی اکبر کریمی به عنوان نواب اول و دوم رئیس انتخاب شدند.

همچنین روح الله ایزدخواه دبیر اول و معصومه پاشایی بهرام به عنوان دبیر دوم کمیسیون صنایع و روح الله عباسپور به عنوان سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.