۱۴۰۱ پنج شنبه ۵ خرداد
جزوه کاربردی حقوق تجارت معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
جزوه کاربردی حقوق تجارت

در این جزوه مختصر، مباحث محوری حقوق تجارت ایران بررسی شده است.

جزوه کاربردی حقوق اساسی 2 معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
جزوه کاربردی حقوق اساسی 2

در این جزوه مختصر، گزیده ای از مطالب مربوط به کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است.

جزوه کاربردی حقوق اساسی معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
جزوه کاربردی حقوق اساسی 1

در این جزوه مختصر، گزیده ای از مطالب مربوط به کلیات حقوق اساسی آمده است.

جزوه کاربردی حقوق کار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا وسیما
جزوه کاربردی حقوق کار

در این جزوه مختصر، مطالب محوری مباحث حقوق کار در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

جزوه کاربردی آیین دادرسی کیفری معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
جزوه کاربردی آئین دادرسی کیفری

در این جزوه گزیده ای از مطالب کاربردی آئین دادرسی کیفری آمده است.

جزوه کاربردی آیین دادرسی مدنی معاونت حقوقی و  امور مجلس صدا و سیما
جزوه کاربردی آئین دادرسی مدنی

در این جزوه گزیده ای از مطالب کاربردی آئین دادرسی مدنی آمده است.

جزوه کاربردی فرهنگ لغات حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
جزوه کاربردی فرهنگ لغات حقوقی

مطالعه این جزوه برای آشنایی با معانی برخی اصطلاحات کاربردی حقوقی مفید است.

جزوه کاربردی اصول فقه معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
جزوه کاربردی اصول فقه

در این جزوه مختصر، مطالبی کاربردی از مباحث اصول فقه مقدماتی آمده است.

جزوات حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
جزوه کاربردی حقوق مدنی (1 الی 8)

در این جزوه مختصر خلاصه ای از مباحث حقوق مدنی 1 الی 8 از موضوع اشخاص و اموال تا ارث و وصیت آمده است