۱۴۰۱ پنج شنبه ۵ خرداد
دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران

اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان 1359-1389

تفکیک تقنین و اجراء معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما
تفکیک تقنین و اجراء

تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه

مقدمه علم حقوق معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
مقدمه علم حقوق

این اثر به عنوان کتاب مرجع برای درس مقدمه علم حقوق در دانشگاه های کشور مورد استفاده قرار می گیرد و راهنمایی برای دانشجویان و علاقمندان به رشته حقوق برای شروع پژوهش های بعدی آنان به شمار می رود

حقوق فناوری اطلاعات معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
حقوق فناوری اطلاعات؛ مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک

این کتاب درصدد بررسی قواعد حاکم بر تجارت الکترونیک است که می تواند راهگشای نظام قانون گذاری برای تقنین در زمینه های مختلف این رشته و همچنین راهنمای پژوهشگران حقوق برای آشنایی با مسائل این دانش باشد

حقوق تجارت معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
حقوق تجارت به زبان ساده

این اثر شامل کلیه مباحث حقوق تجارت بوده و علاوه بر تطابق با برنامه درسی رشته های دانشگاهی مرتبط، برای آشنایی عموم جامعه جهت تنظیم روابط بازرگانی خود قابل استفاده است

آشنایی با حق مؤلف؛ مالکیت فکری در عصر دیجیتال معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
آشنایی با حق مؤلف؛ مالکیت فکری در عصر دیجیتال

این اثر می تواند منبع درسی حوزه های حقوق مالکیت فکری، علم اطلاعات و دانش شناسی، چاپ و نشر، ارتباطات و رسانه و دیگر رشته های مرتبطی باشد که به نوعی با حقوق مالکیت فکری سروکار دارند

حق دسترسی به اطلاعات معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
حق دسترسی به اطلاعات

در این کتاب مبانی، منابع، محتوا و ضمانت اجراهای این حق در ایران و سایر کشورهای جهان مورد مطالعه قرار گرفته است

حقوق کنسولی معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
حقوق کنسولی

در این کتاب مجموعه ای از قوانین و مقررات حاکم بر روابط کنسولی گردآوری شده است

حقوق دارندگان نیازهای ویژه در اسلام معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
حقوق دارندگان نیازهای ویژه در اسلام

در این کتاب مختصری از حقوق افراد کم توان در دین اسلام گردآوری شده است

منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

متن منشور ملل متحد، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری (1945 سانفرانسیکو) و اعلامیه جهانی حقوق بشر

مسئولیت بین المللی دولت ها و مبانی فلسفی مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
مسئولیت بین المللی دولت ها و مبانی فلسفی مسئولیت

در این کتاب مفاهیم عمومی مسئولیت دولت و مبانی فلسفی آن به بحث و بررسی گذاشته شده است

قانون اساسی آمریکا معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

این کتاب مجموعه ای شامل متن و مقدمه ای بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا است

قوانین چک به زبان ساده معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
قوانین چک به زبان ساده

این کتاب مجموعه ای از اطلاعات کاربردی حقوقی با موضوع چک و مسائل مربوط به آن است

مسئولیت مدنی در روابط زوجین معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
مسئولیت مدنی در روابط زوجین

مطالعه تطبیقی در برخی از کشورهای اروپایی و اسلامی

فقه 6  شرح لمعه دمشقیه باب نکاح، طلاق، خلع و مبارات معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
فقه 6؛ شرح لمعه دمشقیه

باب نکاح، طلاق، خلع و مبارات

فقه 5 شرح لمعه دمشقیه باب وصایا و ارث معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
فقه 5؛ شرح لمعه دمشقیه

باب وصایا و ارث

فقه 4 شرح لمعه دمشقیه باب اجاره، وکالت، غصب، لقطه، احیای موات، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
فقه 4؛ شرح لمعه دمشقیه

باب اجاره، وکالت، غصب، لقطه، احیای موات، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه

فقه 3 شرح لمعه دمشقیه باب شرکت، مضاربه، ودیعه، عاریه، مزارعه، مساقات، شفعه و جعاله معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
فقه 3؛ شرح لمعه دمشقیه

باب شرکت، مضاربه، ودیعه، عاریه، مزارعه، مساقات، شفعه و جعاله

فقه 2 شرح لمعه دمشقیه باب دین، رهن، حجر و ورشکستگی، ضمان، حواله، کفالت و صلح معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما
فقه 2؛ شرح لمعه دمشقیه

باب دین، رهن، حجر و ورشکستگی، ضمان، حواله، کفالت و صلح

12